Điều chỉnh lịch xét tuyển Đại học năm 2021

ĐNO - Trong bối cảnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh lùi lịch xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm 2021. Cụ thể như sau:

 Đồ họa: MAI ANH - H.N

;
;
.
.
.
.