Điều chỉnh về các nhóm đối tượng tiêm vắc-xin phòng Covid-19

ĐNO - Tại Quyết định 3802/QĐ-BYT ngày 10-8-2021 của Bộ Y tế về điều chỉnh nhóm đối tượng tiêm vắc-xin phòng Covid-19, có một số thay đổi đáng lưu ý.

 Đồ họa: MAI ANH - H.N

;
;
.
.
.
.