Hạn cuối nộp hồ sơ nhận tiền hỗ trợ Covid-19

ĐNO - Tại Nghị quyết 68/NQ-CP, Chính phủ quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19. Đặc biệt, để nhận hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng, người dân lưu ý hạn cuối nộp hồ sơ dưới đây.

Đồ họa: THANH HUYỀN-H.N

;
;
.
.
.
.