Hàng hóa và đối tượng giao hàng được phép hoạt động từ 23-8-2021

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2836/QĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện “ai ở đâu thì ở đó” từ 8 giờ ngày 23-8 đến 8 giờ ngày 26-8. Theo đó, cho phép những người tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa thuộc các đơn vị cung ứng hàng hóa và những người giao hàng công nghệ (shipper) được giao hàng cho các hộ gia đình có nhu cầu. 

Đồ họa: MAI ANH - H.N 

;
;
.
.
.
.