Tham gia họp trực tuyến một cách hiệu quả

ĐNO - Hiện nay, nhiều cơ quan, doanh nghiệp sử dụng các nền tảng hội thoại trực tuyến qua video để làm việc trong thời gian giãn cách xã hội. Để đạt được kết quả tốt nhất, mỗi cá nhân nên vận dụng những kỹ năng giao tiếp phù hợp trong các cuộc họp trực tuyến.

 

Đồ hoạ: THANH HUYỀN - H.N

 

;
;
.
.
.
.