Các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 tại Đà Nẵng

ĐNO - Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Vì vậy, Chính phủ và chính quyền thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do Covid-19.

Đồ họa: MAI ANH

;
;
.
.
.
.