Đà Nẵng nới lỏng một số hoạt động, dịch vụ từ 8 giờ ngày 16-9

ĐNO - Đà Nẵng tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong tình hình mới. Theo đó, thành phố nới lỏng và cho mở cửa một số hoạt động, dịch vụ từ ngày 16-9.

 

Đồ họa: THANH HUYỀN - H.N

;
;
.
.
.
.