Hướng dẫn cấp giấy đi đường QRCode để phòng, chống Covid-19

ĐNO - Từ 8 giờ ngày 5-9, Đà Nẵng áp dụng mẫu giấy đi đường QRCode mới. Các tổ chức, cá nhân đăng ký lưu ý quy trình và các thông tin sau.

Đồ họa: THANH HUYỀN - H.N

;
;
.
.
.
.