Những lưu ý để họp hoặc học trực tuyến an toàn

ĐNO - Người chủ trì cũng như người tham gia buổi họp/học qua ứng dụng Zoom cần lưu ý một số điều để giữ bảo mật, tránh kẻ gian đánh cắp thông tin cá nhân, phát tán mã độc...

Đồ họa: MAI ANH - H.N 

;
;
.
.
.
.