Những nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống Covid-19 thời gian tới

ĐNO - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2021-2023. Riêng ngành y tế xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt. 

Đồ họa: THANH HUYỀN - H.N

;
;
.
.
.
.