Các hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2022

ĐNO - UBND thành phố ban hành văn bản về danh mục các hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2022. 

 

Đồ họa: QUANG THẢO - H.N

;
;
.
.
.
.