Những chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 6-2022

ĐNO - Ngày 30-6 là hạn cuối cùng giảm lệ phí làm Căn cước công dân có gắn chip điện tử; sẽ cấp hộ chiếu phổ thông online trên toàn quốc; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo… là những chính sách, quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 6-2022.

Đồ họa: MAI ANH - T.T 

;
;
.
.
.
.