6 khuyến cáo phòng bệnh đậu mùa khỉ

ĐNO - Để chủ động phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ, Cục Y tế Dự phòng – Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị y tế tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ ngay tại cửa khẩu, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ. Khi phát hiện, báo cáo ngay cho Sở Y tế để phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để chẩn đoán xác định ca bệnh.

 

 Đồ họa: QUANG THẢO - P. TRÀ

;
;
.
.
.
.