Tháng 5, kim ngạch xuất khẩu tăng 34,4%

ĐNO - Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5-2022 của UBND thành phố, hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng khá. Tháng 5, kim ngạch xuất khẩu tăng 34,4%.

Đồ họa: QUANG THẢO - P. TRÀ

 

;
;
.
.
.
.