Mức tiêu thụ thực phẩm của người Việt thay đổi ra sao 10 năm qua?

ĐNO - Trong giai đoạn 2010-2020, người Việt có xu hướng giảm tiêu thụ thực phẩm như gạo, rau tăng tiêu thụ thịt, trứng.

Đồ họa : QUANG THẢO - P.TRÀ

;
;
.
.
.
.