8 tháng năm 2022: Việt Nam xuất siêu gần 4 tỷ USD

ĐNO - 8 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 497,64 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó xuất khẩu tăng 17,3%, nhập khẩu tăng 13,6%. Việt Nam xuất siêu 3,96 tỷ USD.

Đồ họa : QUANG THẢO - P.TRÀ

 

;
;
.
.
.
.