Chi tiết các bước xác nhận nhập học trực tuyến đại học năm 2022

ĐNO - Từ ngày 18-9 đến 17 giờ ngày 30-9, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Thí sinh không thực hiện quy trình này coi như từ chối cơ hội học tập đã trúng tuyển. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết thí sinh xác nhận nhập học theo các bước.

Đồ họa: MAI ANH - P.TRÀ

;
;
.
.
.
.