Nhiều điểm mới trong quy định đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc

ĐNO - Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 08/2022/TT-BYT quy định về việc đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc với nhiều điểm mới.

 
Đồ họa : QUANG THẢO - P.TRÀ
;
;
.
.
.
.