Quy định về phòng cháy chữa cháy tại các quán karaoke

ĐNO - Kinh doanh dịch vụ karaoke là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Một trong các điều kiện đó là phải bảo đảm điều kiện về phòng, chống cháy nổ. Thông tư 147/2020/TT-BCA của Bộ Công an đã quy định rõ về biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

Đồ họa: MAI ANH - P.TRÀ

;
;
.
.
.
.