Infographic - 6 quy định mới có lợi cho giáo viên các cấp từ 30-5-2023

ĐNO - Từ ngày 30-5-2023, Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi 04 Thông tư về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên sẽ có hiệu lực, trong đó có 6 quy định mới có lợi cho giáo viên các cấp, cụ thể:

Đồ họa: THANH HUYỀN - B.T

;
;
.
.
.
.