Infographic - Các địa điểm cấm hút thuốc lá

ĐNO -  Ngày 11-5-2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư 11/2023/TT-BYT quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá nhằm bảo vệ sức khoẻ của cộng đồng và đề phòng cháy nổ.

 Đồ họa: Q.C - B.T

;
;
.
.
.
.