Infographic - Nhặt được của rơi sau bao lâu được là của mình?

ĐNO - Khi nhặt được đồ vật bị rơi, thông thường mọi người sẽ giao nộp cho cơ quan công an gần nhất. Vậy nếu không tìm được chủ, nhặt được của rơi sau bao lâu được là của mình?

Đồ họa: Q.T-B.T

;
;
.
.
.
.