Infographic: Hướng dẫn xe cá nhân dưới 9 chỗ tự động giãn chu kỳ kiểm định từ ngày 3-6

ĐNO -Từ 3-6, ôtô đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải khi hết hạn kiểm định sẽ được tự động giãn chu kỳ, chủ phương tiện không phải đưa xe đi kiểm định.

 

 Đồ họa: THANH HUYỀN - B.T

;
;
.
.
.
.