Ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng thành phố thông minh

.

Ngày 16-11, Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Đà Nẵng (Sở TT&TT) tổ chức tọa đàm “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng thành phố thông minh” nhằm tạo diễn đàn tương tác giữa các đơn vị nghiên cứu, cung cấp giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) và các tổ chức, cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố. Tọa đàm nhằm giới thiệu xu hướng ứng dụng AI để xây dựng thành phố thông minh (TPTM) ở nhiều quốc gia trên thế giới; đồng thời, thảo luận về nhu cầu và ứng dụng thực tiễn tại Đà Nẵng.

Theo ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở TT&TT, Đà Nẵng bắt đầu lộ trình xây dựng TPTM từ năm 2014 dựa trên quan điểm ứng dụng CNTT vào các hoạt động của chính quyền cũng như đời sống kinh tế-xã hội của người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, AI đã bắt đầu được đưa vào ứng dụng cho dịch vụ du lịch ở Đà Nẵng thông qua robot trả lời tự động (chatbot) Danang FantastiCity do Công ty CP Công nghệ Hekate phối hợp với Sở Du lịch thực hiện.

Tại tọa đàm, nhiều ý kiến cho rằng, Đà Nẵng có thể nghiên cứu để ứng dụng chatbot nhằm nâng cao mức độ phục vụ công dân của Trung tâm Thông tin Dịch vụ công… Thành phố đặt ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh cơ bản. Đây được xem là hạ tầng lớn nhất của TPTM và cũng là cốt lõi để phát triển các ứng dụng AI.

KHANG NINH

;
.
.
.
.
.
.