Diễn tập, điều phối ứng cứu sự cố an toàn, an ninh mạng

.

Ngày 21-12, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức diễn tập, điều phối ứng cứu sự cố an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan, sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao năng lực, kiến thức, rèn luyện kỹ năng quy trình phối hợp ứng cứu sự cố an toàn thông tin.

Buổi diễn tập đặt ra các tình huống với việc điều tra và xử lý sự cố khai thác lỗ hổng MS17-010; điều tra, xử lý và phòng chống mã độc đào tiền ảo qua lỗ hổng phần mềm… để các thành viên tham dự chia thành các nhóm thực hành các thao tác xử lý sự cố trên máy tính qua từng bước cụ thể.

Theo cơ quan quản lý, trên địa bàn thành phố, nhiều đơn vị cũng đã từng bị khai thác thông tin qua MS17-010, bị nhiễm mã độc... Các nguyên nhân dẫn đến mất an toàn thông tin như sử dụng phần mềm không có bản quyền, tải (download) và sử dụng phần mềm không có nguồn gốc rõ ràng; truy cập vào các trang web không an toàn; đặt mật khẩu các trang thông tin điện tử, thư điện tử đơn giản; không sử dụng phần mềm Antivirus; nhận thức về an toàn thông tin còn hạn chế…

CAO MINH

;
;
.
.
.
.
.