Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát triển thành phố

.

ĐNO - Sáng 23-3, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hội Tự động hóa thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Đà Nẵng tổ chức hội thảo phát triển trong thời chuyển đổi số với những tiến bộ của khoa học và công nghệ.

Chia sẻ thông tin tại hội thảo, GS.TS Hồ Tú Bảo, Viện trưởng Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thông tin về vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học dữ liệu (DS), cách mạng khoa học lần thứ tư… và nhận thức ban đầu về tầm quan trọng của công nghệ số - xu hướng tất yếu của sự phát triển tương lai.

Để Đà Nẵng đạt được mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, GS.TS Hồ Tú Bảo đề xuất việc sử dụng AI để xây dựng nền hành chính số. Ví dụ như trợ lý ảo hỗ trợ người dùng các dịch vụ công, hành chính công (hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ hoàn thiện các mẫu đơn trực tuyến hay tại bộ phận hành chính một cửa…). Bên cạnh đó, AI áp dụng vào du lịch thông minh như: giới thiệu, quảng cáo với công nghệ số, dễ dàng biết và dùng dịch vụ với chất lượng được thẩm định.

Được biết, hiện nay, UBND thành phố có Quyết định số 6439/QĐ-UBND ngày 29-12-2018 ban hành Đề án Xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó đặt ra mục tiêu xây dựng thành phố thông minh thông qua việc ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin- truyền thông, thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội.

Đề án này cũng nhằm tạo công cụ, phương tiện và động lực mới phục vụ nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cung cấp dịch vụ, tiện ích và môi trường sống tốt cho người dân.

 MAI QUẾ

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.