Truyền thông khoa học và công nghệ: Phương tiện tối ưu cho sự phát triển kinh tế-xã hội

.

Khoa học và công nghệ (KH&CN) được xem là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Để ngành KH&CN thực sự trở thành động lực, hỗ trợ các ngành khác phát triển, ngoài việc đầu tư và phát triển các chính sách, nguồn lực thì công tác truyền thông đóng vai trò hết sức quan trọng.

Một số dự án nông thôn miền núi của Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN BÌNH
Một số dự án nông thôn miền núi của Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN BÌNH

Để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tri thức góp phần nâng cao dân trí, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố, việc tuyên truyền và áp dụng KH&CN vào trong kinh doanh, sản xuất công, nông nghiệp là yếu tố chủ chốt. Thành phố Đà Nẵng đã có nhiều cách làm mới hỗ trợ cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ đưa vào sản xuất nông nghiệp, giúp nhiều doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và triển khai nhiều hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thời gian qua, Sở KH&CN đã triển khai nhiều dự án nông thôn miền núi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp như: dự án trồng bưởi da xanh, nghệ vàng, đinh lăng; xây dựng mô hình cây trồng băng xanh cản lửa… Đây là các dự án tiềm năng kinh tế đặc biệt cho người dân huyện Hòa Vang nói riêng và cả thành phố nói chung, đang được đẩy mạnh và bước đầu thu được những kết quả khả quan. Một trong những yếu tố bảo đảm cho việc sản xuất nông nghiệp là tăng cường ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất nông nghiệp và đời sống để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, để người dân tiếp thu được các chính sách, các dự án nông nghiệp, đặc biệt là sự nhận thức của người dân trong việc áp dụng kết quả ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông nghiệp phải cần đến sự hỗ trợ của truyền thông.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN về nông thôn cần được đẩy mạnh và có sự chia sẻ, liên kết thông tin đa chiều. Đối với lĩnh vực nông thôn và nông nghiệp, truyền thông có vai trò lớn trong việc phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, trong đó có lĩnh vực KH&CN. Bên cạnh việc áp dụng các chính sách KH&CN của thành phố, công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức đến người dân cũng như các cấp quản lý thấy được vai trò của KH&CN trong sản xuất và đời sống, nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa.

Trong chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 đã xác định hoạt động tuyên truyền, phổ biến KH&CN là một trong 6 giải pháp chủ yếu. Theo đó, hoạt động tuyên truyền ở Đà Nẵng được Sở KH&CN hết sức quan tâm, đẩy mạnh. Hằng năm, Trung tâm thông tin KH&CN đã chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông, phổ biến các chính sách, kiến thức đến với người dân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố. Công tác tuyên truyền, phổ biến được tổ chức thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: thông qua các lớp tập huấn, đối thoại trực tuyến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương.

Ngoài việc tuyên truyền và phổ biến kiến thức KH&CN qua các trang thông tin điện tử; Fanpage; Facebook, Youtube… Trung tâm thông tin KH&CN Đà Nẵng thường xuyên phối hợp với các viện, trường đại học, các đơn vị nghiên cứu tổ chức các hội thảo chuyên đề nhằm tạo sự kết nối cho người dân, các doanh nghiệp đến gần hơn với KH&CN. Hiện tại, Trung tâm đang đẩy mạnh phát triển và nâng cấp chất lượng thông tin thiết bị công nghệ, cập nhật những tiến bộ khoa học kỹ thuật cho Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Đà Nẵng để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp với số lượng truy cập lên đến hàng ngàn lượt/năm.

XUÂN BÌNH

 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.