Ban hành bộ tiêu chí kỹ thuật về nền tảng điện toán đám mây

.

ĐNO -  Sáng 6-4, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết vừa ban hành "Hướng dẫn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá, lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử".

Đây là lần đầu tiên Việt Nam ban hành tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật cho nền tảng điện toán đám mây. Trong đó, Bộ TT&TT khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam làm chủ công nghệ và phát triển nền tảng điện toán đám mây Việt Nam, không phụ thuộc vào công nghệ lõi của nước ngoài. Đây cũng là định hướng để phát triển nền tảng điện toán đám mây cho Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử các cấp, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Tài liệu này đưa ra các tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể để đánh giá, lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây. Đây là cơ sở để các cơ quan, tổ chức nhà nước đánh giá, lựa chọn giải pháp hoặc thuê dịch vụ điện toán đám mây phục vụ phát triển Chính phủ điện tử và chính quyền điện tử.

Đối tượng áp dụng tài liệu là các cơ quan, tổ chức Nhà nước xây dựng, triển khai giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử và chính quyền điện tử; các doanh nghiệp cung cấp giải pháp, dịch vụ nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử và chính quyền điện tử. Bộ TT&TT cũng khuyến khích các cơ quan, tổ chức khác tham khảo để xây dựng và triển khai giải pháp nền tảng điện toán đám mây. 

Nền tảng điện toán đám mây được coi là hạ tầng viễn thông thế hệ mới trong vòng 5-10 năm tới. Với việc quy định cụ thể nhiều tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật, Bộ TT&TT đặt ra yêu cầu nền tảng điện toán đám mây Việt Nam phải đạt mức tương đương với các nền tảng điện toán đám mây thương mại khác có thể sử dụng tại Việt Nam. 

KHANG NINH

;
;
.
.
.
.
.