Đà Nẵng chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

.

Trong thời gian qua, các cơ chế, chính sách phát triển khoa học và công nghệ luôn được chú trọng và đẩy mạnh. Ngày 17-4-2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Nghị quyết số 50/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư.

Trong những năm gần đây, hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng được chú trọng, đẩy mạnh. TRONG ẢNH: Dự án MultiGlass của Đà Nẵng giành quán quân cuộc thi khởi nghiệp Techfest 2019 toàn quốc. 				 					           Ảnh: NHUẬN NGUYÊN
Trong những năm gần đây, hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng được chú trọng, đẩy mạnh. TRONG ẢNH: Dự án MultiGlass của Đà Nẵng giành quán quân cuộc thi khởi nghiệp Techfest 2019 toàn quốc. Ảnh: NHUẬN NGUYÊN

Để chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư, Nghị quyết số 50/NQ-CP nêu rõ 3 chính sách gồm: phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên; hội nhập quốc tế; thúc đẩy chuyển đổi số. Cụ thể, để triển khai các chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành căn cứ theo phạm vi chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất giải pháp chính sách tập trung phát triển các ngành ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao: công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông; an toàn thông tin, an ninh mạng; công nghiệp chế tạo thông minh; tài chính - ngân hàng; thương mại điện tử; nông nghiệp số; du lịch số; công nghiệp văn hóa số; y tế; giáo dục và đào tạo.

Trong đó, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ưu tiên nguồn lực cho triển khai một số chương trình nghiên cứu trọng điểm quốc gia về CMCN lần thứ tư. Tập trung phát triển các công nghệ ưu tiên như: công nghệ thông tin và truyền thông, cơ điện tử; công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng; trí tuệ nhân tạo và tự động hóa; công nghệ sinh học, điện tử y sinh...

Về chính sách hội nhập quốc tế, Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ nước ngoài và các đối tác quốc tế cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển giao công nghệ, chủ động tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Các chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cũng được chú trọng, đẩy mạnh. Trong đó, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục cần triển khai quyết liệt Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7-3-2019 của Chính phủ.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ, Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 28/KH-SKHCN ngày 12-5-2020, trong đó xác định 6 nhiệm vụ chính: truyền thông về cuộc CMCN lần thứ tư; hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi trong việc chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư; xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu; phát triển KH&CN và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo; triển khai chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên; triển khai chính sách hội nhập quốc tế. Các nhiệm vụ đề ra được gắn với các hoạt động cụ thể với thời gian thực hiện lâu dài. Ngoài hoạt động được thực hiện theo từng giai đoạn, một số hoạt động khác được triển khai thực hiện hằng năm.

Giám đốc Sở KH&CN thành phố Thái Bá Cảnh cho biết, sở sẽ tập trung hoàn thiện các chính sách khuyến khích doanh nghiệp thực hiện đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ, đầu tư mạo hiểm, đầu tư vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phát triển các doanh nghiệp KH&CN, ưu tiên phát triển các doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp công nghệ cao thực hiện thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại thành phố. Sở  tham mưu xây dựng đề án “Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2020-2030” và nghị quyết của HĐND quy định nội dung, định mức chi hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn.

Nhiệm vụ phát triển KH&CN và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo hiện đang được sở chú trọng với 23 nội dung được triển khai; trong đó, có 3 nội dung được triển khai trong giai đoạn 2020-2025 và 16 nội dung được triển khai thực hiện hằng năm.

Trong giai đoạn 2020-2025, sở sẽ phối hợp với Bộ KH&CN thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn; đồng thời, tham mưu lập đề án xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trước mắt, thành phố tập trung xây dựng và triển khai hoạt động trung tâm đổi mới sáng tạo, trong đó chú trọng vào các công nghệ cốt lõi của cuộc CMCN lần thứ tư.

Tham mưu trình UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai Chương trình của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp công nghệ cao, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo tầm quốc gia, là khu đô thị sáng tạo- khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao”; Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sở KH&CN thành phố cũng triển khai các chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên. Trong đó, ưu tiên chú trọng tổ chức các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0 phù hợp với xu thế phát triển xây dựng thành phố thông minh.

Đồng thời, chủ động liên kết với các sở, ban, ngành, quận, huyện nhằm tăng cường đặt hàng nhiệm vụ KH&CN các cấp sát với nhu cầu thực tiễn sản xuất và đời sống. Đề xuất phê duyệt các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, các dự án nông thôn, miền núi để giải quyết các vấn đề lớn, quan trọng của thành phố và khu vực. Tiếp tục triển khai hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và tăng cường hoạt động kết nối cung cầu công nghệ trên sàn giao dịch công nghệ và thiết bị (Techmart Online).

NHUẬN NGUYÊN

;
;
.
.
.
.
.