Việt Nam đứng thứ 54 về chất lượng cuộc sống số

.

Việt Nam đứng thứ 54/85 quốc gia trên thế giới về chất lượng cuộc sống số năm 2020.

Theo TTXVN/Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.