Nhiều tiềm năng ứng dụng blockchain trong Nhà nước và doanh nghiệp

.

Chiều 19-4, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo “Xu hướng ứng dụng công nghệ blockchain cho cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp”, thu hút sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu về khái niệm blockchain: chuỗi, khối - là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian; các ứng dụng của blockchain ở các nước trên thế giới. Theo đó, Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng có thể triển khai công nghệ này trong nhiều lĩnh vực như chính phủ điện tử, tài nguyên - môi trường, y tế, giáo dục, du lịch, logistics, nông nghiệp, ID điện tử, thành phố thông minh... Thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp chung tay xây dựng các nền tảng phục vụ quá trình chuyển đổi số, đặc biệt là phục vụ mục đích bảo vệ an toàn dữ liệu.

Tại hội thảo, Sở Thông tin và Truyền thông và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã ký kết Biên bản ghi nhớ về Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Theo đó, hai bên sẽ giới thiệu các mô hình, công cụ khoa học về toán và khoa học dữ liệu phục vụ quá trình chuyển đổi số tại Đà Nẵng; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ chuyển giao và ứng dụng công nghệ số cho các cơ quan, doanh nghiệp của thành phố. Bên cạnh đó, phối hợp và hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn, tổ chức hội thảo về các công nghệ số cho chuyển đổi số.

Đặc biệt, tập huấn kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu cho cán bộ, công chức, viên chức Đà Nẵng; phối hợp và hỗ trợ trong việc xác định vấn đề và giải pháp xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của Đà Nẵng; hỗ trợ xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về dữ liệu, công nghệ số...

PHONG LAN

 

;
;
.
.
.
.
.