Ra mắt nền tảng họp trực tuyến eMeeting

.

Tập đoàn AIC và Tập đoàn BKAV vừa cho ra mắt chính thức nền tảng họp trực tuyến eMeeting - giải pháp họp trực tuyến Make in Vietnam.

Nền tảng này giúp nén dữ liệu tối ưu, hỗ trợ cuộc họp trực tuyến với số lượng 200 điểm cầu với hệ thống bảo mật 9 lớp, bao gồm bảo vệ kênh truyền; tường lửa; bảo vệ đầu cuối; mã hóa điểm cuối; mã hóa lưu trữ; mã hóa cơ sở dữ liệu; an ninh ứng dụng; an ninh thiết bị và xác thực người dùng. eMeeting có đầy đủ các tính năng cần thiết của cuộc họp như: đặt lịch, nhắc lịch, chia sẻ tài liệu, chia sẻ màn hình, chia sẻ video trực tuyến, quản lý, điều hành cuộc họp, biểu quyết...

Điểm đặc biệt của eMeeting là do người Việt Nam sản xuất, thiết kế, chạy trên hạ tầng của doanh nghiệp Việt Nam, không vòng ra internet quốc tế nên có tính bảo mật cao.

MINH LÊ

;
;
.
.
.
.
.