Đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin lên ứng dụng Bản đồ chống dịch - an toàn Covid-19

.

Chiều 11-5, Sở Công thương cho biết vừa ban hành văn bản đề nghị các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố triển khai ngay việc đăng ký tài khoản, sử dụng, cập nhật thông tin thường xuyên lên ứng dụng Bản đồ chống dịch - an toàn Covid-19; đồng thời theo dõi mức độ an toàn của cơ sở mình và có giải pháp khắc phục kịp thời để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Theo đó, ứng dụng Bản đồ chống dịch - an toàn Covid-19 cho phép các cơ sở (trường học, nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, trụ sở làm việc...) cập nhật và tự đánh giá an toàn phòng dịch của mình (theo bộ tiêu chí thiết lập sẵn trong ứng dụng).

Từ đó, ứng dụng tự động phân tích, đánh giá, tính toán và đưa ra đánh giá theo màu sắc: xanh - an toàn; vàng - có rủi ro; đỏ - không an toàn... phục vụ lãnh đạo các địa phương, các đơn vị kiểm soát, chỉ đạo việc thực hiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trên phạm vi từng khu vực, từng cơ sở của mình. Thông tin được công khai, minh bạch trên bản đồ theo thời gian thực, người dân có thể chủ động giám sát, theo dõi và báo cáo trực tiếp ngay trên bản đồ. Ứng dụng này được xây dựng dưới dạng web: www.antoancovid.vn và trên điện thoại thông minh (Android/iOS), các tài liệu, video hướng dẫn đăng ký tài khoản, sử dụng ứng dụng An toàn Covid-19 được đăng tải tại website: www.antoancovid.vn.

QUỲNH TRANG

;
;
.
.
.
.
.