Chính thức vận hành 2 dự án công nghệ thông tin lớn từ 1-7

.

Từ ngày 1-7, 2 dự án gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân chính thức được vận hành, sẵn sàng kết nối với các bộ, ngành, địa phương phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử. Đây được xem là 2 dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam, được Bộ Công an xây dựng với phạm vi triển khai rộng từ các cơ quan Trung ương đến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hiện Bộ Công an đã chạy thử nghiệm kết nối tích hợp dịch vụ chia sẻ với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, UBND các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế; phối hợp Văn phòng Chính phủ thử nghiệm kết nối các dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư cũng đã triển khai thử nghiệm kết nối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xác thực thông tin công dân, phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính.

Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2015 với tổng vốn hơn 3.000 tỷ đồng, dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thu thập, cập nhật các thông tin cơ bản của công dân, tạo hệ cơ sở dữ liệu về dân cư tập trung, thống nhất, đầy đủ, chính xác và kịp thời trên toàn quốc để dùng chung cho các bộ, ngành và chính quyền các cấp. Qua đó, trở thành căn cứ để các cơ quan quản lý Nhà nước nghiên cứu, đề xuất lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân; hướng tới bỏ quản lý sổ hộ khẩu giấy, chuyển sang quản lý cư trú điện tử…

Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2020 với tổng mức đầu tư 2.800 tỷ đồng, gồm các hạng mục xây dựng trung tâm thu nhận dữ liệu, sản xuất thẻ căn cước gắn chip điện tử… Thẻ gắn chip có nhiều điểm mới so với căn cước cũ, gồm việc bổ sung chip điện tử, mã QR tích hợp các thông tin dữ liệu cá nhân, ngân hàng, bảo hiểm xã hội, bằng lái xe…

PHONG LAN

;
;
.
.
.
.
.