Khuyến khích sinh viên tìm hiểu về IPv6

.

Nhằm đẩy mạnh các chương trình đào tạo IPv6, cuối tháng 5 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bộ Giáo dục và Đào tạo tài liệu “Giao thức internet thế hệ mới IPv6 và chuyển đổi internet sang IPv6”, đồng thời khuyến khích sinh viên học trực tuyến về IPv6 trên nền tảng VNNIC Academy. Tài liệu “Giao thức internet thế hệ mới IPv6 và chuyển đổi internet sang IPv6” do Trung tâm Internet Việt Nam (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) chủ trì biên soạn, phục vụ đào tạo sinh viên các trường đại học, cao đẳng có chuyên ngành điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin.

Chuyển đổi địa chỉ internet từ giao thức IPv4 sang IPv6 là yêu cầu bắt buộc nhằm giải quyết vấn đề cạn kiệt không gian địa chỉ của IPv4 và đáp ứng nhu cầu triển khai các dịch vụ mới, chất lượng cao như Internet vạn vật (IoT), 4G LTE/5G. IPv6 là giao thức mặc định trong các dịch vụ 5G, IoT và được xác định là sẽ kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI) tạo nên thế hệ mạng IP thông tin mới (IPv6+).

Dự báo tới năm 2025, hoạt động internet toàn cầu sẽ chuyển đổi sang công nghệ thuần IPv6. Từ năm 2008, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy, chuyển đổi sử dụng IPv6 trên hoạt động mạng, dịch vụ. Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cũng đã xác định việc chuyển đổi toàn bộ mạng internet Việt Nam sang ứng dụng địa chỉ giao thức internet thế hệ mới (IPv6) là giải pháp quan trọng trong phát triển hạ tầng số.

KHANG NINH

;
;
.
.
.
.
.