Nhiều tiện ích từ trang Zalo 'Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng'

.

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thành phố đưa trang Zalo “Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng” vào hoạt động từ ngày 1-6 với mục đích cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hiệu quả hơn.

Theo ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố, việc kích hoạt trang  Zalo “Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng” được xem là giải pháp đột phá trong công tác truyền thông, đặc biệt là trong điều kiện Covid-19 diễn biến phức tạp. Trang Zalo “Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng” sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN... một cách nhanh chóng và thuận tiện, tăng tính tương tác, trao đổi thông tin giữa cơ quan BHXH với người lao động, đơn vị sử dụng lao động.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.