Ra mắt hệ sinh thái tín nhiệm mạng

.

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (National Cyber Security Center - NCSC) phối hợp Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) vừa ra mắt hệ sinh thái “Tín nhiệm mạng”. Theo NCSC, chỉ tính trong tháng 5, đã ghi nhận 79.215 trang giả mạo để lừa đảo người dùng, khoảng 3.150 người dùng liên hệ với NCSC khi gặp phải các vấn đề (cung cấp thông tin cá nhân trên các website, không biết website là thật hay giả mạo...) trong quá trình làm việc, mua sắm, tìm kiếm các thông tin trên internet.

Chính vì vậy, hệ thống Tín nhiệm mạng đã được ra đời để giảm thiểu quy mô cũng như mức thiệt hại của các cuộc tấn công lừa đảo nhằm vào người dùng Việt Nam. Mục tiêu lớn nhất mà hệ sinh thái Tín nhiệm mạng hướng đến là bảo vệ người dân trên môi trường mạng, thúc đẩy không gian mạng Việt Nam phát triển an toàn, lành mạnh.

Tín nhiệm mạng là tập hợp các dịch vụ cung cấp chứng nhận tin cậy về an toàn thông tin cho các đối tượng trên không gian mạng, dự kiến hệ sinh thái Tín nhiệm mạng sẽ gồm: tín nhiệm tổ chức, tín nhiệm website, tín nhiệm thiết bị và hệ thống tín nhiệm. Các tổ chức, cá nhân khi đăng ký trên hệ thống Tín nhiệm mạng tại website https://tinnhiemmang.vn sẽ được NCSC đánh giá tín nhiệm theo các tiêu chí an toàn thông tin. Sau khi xác thực thông tin, NCSC sẽ cập nhật trên danh bạ của hệ sinh thái.

MINH LÊ

;
;
.
.
.
.
.