Vận hành nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19

.

Ngày 10-7, nền tảng công nghệ thông tin hỗ trợ tiêm chủng quốc gia do Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel phát triển theo yêu cầu của Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức vận hành.

Theo đó, nền tảng gồm 4 hệ thống: ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, cổng công khai thông tin tiêm chủng Covid-19, hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng quốc gia, trung tâm đáp ứng (MCC). Cơ sở dữ liệu của nền tảng được quản lý tập trung, đáp ứng tiêu chuẩn đồng bộ, minh bạch về thông tin từ người dân đến các cơ quan quản lý. Nền tảng đi vào vận hành sẽ giúp người dân tham gia tiêm chủng một cách chủ động, thuận tiện.

Toàn bộ quy trình, từ đăng ký tiêm chủng với tra cứu lịch sử, kết quả tiêm chủng đều có thể thao tác qua ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử hoặc cổng thông tin tiêm chủng phòng Covid-19. Nền tảng này cũng giúp các cơ quan của Chính phủ nắm bắt thông tin thời gian thực về khu vực, đối tượng tiêm, hoạt động vận hành, logistics… để đưa ra chỉ đạo nhanh chóng và phù hợp nhất.

M.QUẾ

;
;
.
.
.
.
.