FPT hợp tác chuyển đổi số cùng Công ty TNHH McKinsey Việt Nam

.

FPT và Công ty TNHH McKinsey Việt Nam (hoạt động tư vấn quản lý doanh nghiệp quốc tế) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác tư vấn xây dựng và thực thi chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp phục hồi, phát triển hậu Covid-19.

Theo thỏa thuận được ký kết, FPT Digital, công ty tư vấn chuyển đổi số thuộc Tập đoàn FPT và McKinsey Việt Nam sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân trong hành trình chuyển đổi số. Cụ thể, FPT Digital và McKinsey Việt Nam sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân và các doanh nghiệp có vốn Nhà nước triển khai chuyển đổi số, các công nghệ số và giải pháp công nghệ thông tin phù hợp, tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng thiết yếu để thích nghi tốt hơn với quy trình làm việc mới.

Đồng thời, FPT Digital và McKinsey Việt Nam cũng giúp các doanh nghiệp đánh giá mức độ sẵn sàng về công nghệ, chuyển đổi số, cũng như cơ sở và khả năng phân tích dữ liệu chuyên sâu. Việc hợp tác với McKinsey Việt Nam sẽ giúp tăng hiệu quả và tính liền mạch của chiến lược chuyển đổi số, các sáng kiến số mà FPT tư vấn cho các doanh nghiệp.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.