Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh

.

Ngày 28-10, Trường Đại học (ĐH) Kinh tế, ĐH Đà Nẵng; Trường ĐH Chung Ang (Hàn Quốc); Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Pohang (Hàn Quốc); khoa Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội; Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và Học viện Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến về Trí tuệ kinh doanh lần thứ 2 (Computing4Human-2021).

Gần 40 bài báo của các nhà khoa học, giảng viên trong và ngoài nước, đặc biệt là các học giả có uy tín gửi về hội thảo, trong đó 26 bài báo được chọn trình bày. Hai bài tốt nhất của hội thảo được đề cử đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus (Q1) của ngành Khoa học dữ liệu. Mục tiêu của Computing4Human-2021 là đẩy mạnh khám phá các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó lấy con người làm trung tâm và phát triển các phương pháp luận của AI cho lĩnh vực kinh doanh; góp thêm phương pháp luận cho mọi ứng dụng thân thiện với con người và các vấn đề liên quan đến sự ra đời của các kỹ thuật AI...

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.