Đại học Đà Nẵng phát triển mạnh hoạt động khoa học - công nghệ

.

Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo “Hoạt động khoa học - công nghệ chặng đường 2016-2020 và định hướng đến 2030” do Đại học (ĐH) Đà Nẵng tổ chức chiều  29-12.

Giai đoạn 2016-2020, hoạt động khoa học - công nghệ (KH-CN) của ĐH Đà Nẵng có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

Số đề tài KH-CN tăng mạnh với gần 500 đề tài các cấp với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng (tăng 3 lần so với giai đoạn trước); tổng kinh phí từ các địa phương, doanh nghiệp tài trợ cho các đề tài, dự án KH-CN và phát triển các phòng thí nghiệm tăng hơn 4 lần so với giai đoạn trước; triển khai các đề tài KH-CN theo đặt hàng của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn (Vingroup, Murata, Fujikin…) với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng...

Số công bố khoa học quốc tế tăng mạnh (gấp 7 lần so với giai đoạn trước) với gần 1.200 bài báo được đăng trên tạp chí uy tín quốc tế.

Dịp này, ĐH Đà Nẵng ghi nhận, tôn vinh và tặng giấy khen của Giám đốc ĐH Đà Nẵng cho 13 cá nhân là các nhà khoa học, giảng viên có thành tích tiêu biểu trong hoạt động KH-CN, có công trình, sản phẩm được ứng dụng, chuyển giao và công bố khoa học xuất sắc trong giai đoạn 2016-2020.

HÀ THU

;
;
.
.
.
.
.