Quận Sơn Trà khuyến khích phát triển kinh tế số

.

UBND quận Sơn Trà vừa ban hành kế hoạch triển khai chuyển đổi số trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2021-2025. Theo đó, quận Sơn Trà triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số để điều chỉnh lại quy trình, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn quận; phát triển mạnh kinh tế số tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới. Phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp để hình thành công dân số, xã hội số, phấn đấu đến năm 2030, quận Sơn Trà hoàn thành xây dựng quận thông minh, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong thành phố và cả nước.

Về phát triển kinh tế số, quận khuyến khích người dân khai thác tối đa bộ dữ liệu mở của thành phố, công khai cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp sử dụng, phục vụ tạo ra sản phẩm mới. Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp sử dụng công nghệ số, dữ liệu số sản xuất sản phẩm truyền thông được kinh doanh qua mạng tiếp cận với dịch vụ du lịch thực tế ảo và thanh toán trực tuyến tại các điểm du lịch văn hóa, lịch sử; mỗi du khách đến đều được tư vấn, hỗ trợ qua nền tảng số, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu số.

Mỗi người dân, doanh nghiệp tra cứu được thông tin đất đai, quỹ đất trống, quỹ đất kêu gọi đầu tư qua mạng. Nguồn nước mặt (ao, hồ), một số khu vực quan trọng của sông, biển được quan trắc tự động và cảnh báo sớm; có hệ thống quan trắc tự động, cảnh báo sớm về chất lượng môi trường không khí, các cửa xả trên địa bàn quận được giám sát thường xuyên theo thời gian thực hiện.

KHÁNH HÀ

;
;
.
.
.
.
.