Diễn đàn về dữ liệu - Vietnam Data Summit 2022

.

Diễn đàn về dữ liệu - Vietnam Data Summmit 2022 sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 24-6 với chủ đề “Hãy để data lên tiếng”. Diễn đàn sẽ tập trung bàn thảo về các chủ đề chính: vai trò của data trên hành trình chuyển đổi số; xu hướng phát triển của data trên thế giới và con đường quan trọng để chuyển data thành giá trị cho doanh nghiệp; data cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; xây dựng đội ngũ xử lý data cho doanh nghiệp; xây dựng văn hóa xử lý data của doanh nghiệp.

Diễn đàn có sự tham gia chia sẻ của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích dữ liệu trong và ngoài nước. Vietnam Data Summit 2022 sẽ là diễn đàn đầu tiên và dự kiến tổ chức thường niên trên quy mô toàn quốc.

C.T

;
;
.
.
.
.
.