Vận hành Cổng thông tin chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng

.

Sở Thông tin và Truyền thông (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng) cho biết, Ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng vừa chính thức đưa vào sử dụng, vận hành Cổng thông tin chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng và công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số tại địa chỉ https://dx.danang.gov.vn hoặc https://chuyendoiso.danang.gov.vn.

Cổng thông tin chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng hiện có các nhóm chức năng chính như: cung cấp, cập nhật thông tin về các hoạt động, kết quả triển khai chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị; thông tin các ứng dụng, giải pháp và kinh nghiệm hay trong triển khai chuyển đổi số; tương tác 2 chiều với người dùng để tiếp nhận các yêu cầu do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân đặt ra để các cơ quan có liên quan làm đầu mối tư vấn, hỗ trợ hoặc triển khai...

Đặc biệt, bộ công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số được tích hợp trên Cổng thông tin chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tự đánh giá để xác định hiện trạng, mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp dựa trên Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

KHÁNH HÀ

;
;
.
.
.
.
.