Đào tạo chuyển đổi số dành cho quản lý doanh nghiệp

.

Ngày 30-6, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư) thành phố phối hợp Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức chương trình “Đào tạo chuyển đổi số dành cho quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng”.

Chương trình thu hút 200 doanh nghiệp và đại diện các đối tác công nghệ trong và ngoài thành phố tham dự để tiếp cận các kiến thức nền tảng về tổng quan chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Chương trình còn hỗ trợ các doanh nghiệp về cách thức, nghiệp vụ, sản phẩm, giải pháp kinh doanh thực tế về chuyển đổi số thông qua nội dung thuyết trình bởi đại diện một số tập đoàn, công ty như: CMC Telecom, VNPT, BLT Group, Vinpearl...

Được biết, đây là hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong công tác tuyên truyền lộ trình chuyển đối số đến với người dân và cộng đồng doanh nghiệp theo Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 13-4-2022 của UBND thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch số 243/KH5SKHĐT ngày 30-5-2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố về việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.