Thúc đẩy phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm địa phương

.

Sáng 4-8, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức hội thảo về xây dựng, quản lý, phát triển tài sản trí tuệ và công bố văn bằng bảo hộ cho các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn. Hiện nay, các chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ đang giúp các tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý Nhà nước xác lập quyền sở hữu công nghiệp, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh mang tính chuyên nghiệp và có trọng điểm.

Mặt khác, nhằm định hướng và xây dựng kế hoạch phát triển bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với các sản phẩm đặc sản mang tính đặc trưng, tiềm năng trên địa bàn thành phố. Liên quan đến vấn đề này, HĐND thành phố đã có Nghị quyết số 62/2021/NQ-HĐND ngày 17-12-2021 về Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.

Đối với đăng ký bảo hộ trong nước, hỗ trợ 30 triệu đồng/đơn đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới; 15 triệu đồng/văn bằng bảo hộ với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu. Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài, hỗ trợ 60 triệu đồng/đơn đối với đơn đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới.

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.