Nâng cao nguồn nhân lực số

.

Ngày 29-11, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) phối hợp eduCLaaS (Nền tảng nâng cao kỹ năng số tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương) và Confexhub - nhà cung cấp giải pháp mạng lưới các nhà lãnh đạo tư tưởng (Think-tank) tổ chức hội nghị Chuyển đổi số Việt Nam 2022 với chủ đề “Nâng cao nguồn nhân lực số”.

Hội nghị nhằm cung cấp kiến thức lĩnh vực công và tư, đồng thời thúc đẩy hợp tác song phương trong việc cải tiến nền giáo dục vì lợi ích chung toàn cầu, đồng hành cùng chương trình chuyển đổi số trong khu vực các nước ASEAN, cải thiện kỹ năng số và khả năng cạnh tranh số. Tại hội nghị, eduCLaaS ký kết hợp tác với Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ và Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTU), thành lập “Liên minh Kỹ năng số” với mục tiêu thu hẹp khoảng cách kỹ năng số, nhằm thiết kế chương trình giảng dạy dựa trên năng lực, ứng dụng công nghệ, kết nối sinh viên với nhà tuyển dụng, tăng thu nhập, hướng tới quá trình chuyển đổi số toàn diện tại Việt Nam.

THIÊN NGUYỆN

;
;
.
.
.
.
.