Bảo hiểm xã hội thành phố tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố vừa ban hành kế hoạch về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023. Theo đó, mục tiêu là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số đổi mới căn bản, toàn diện, tăng cường hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành, nghiệp vụ; phát triển môi trường số an toàn, thông minh, tiện ích, minh bạch hóa, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tổ chức.

Các chỉ tiêu cụ thể: bảo đảm an toàn, sẵn sàng ứng phó, không để xảy ra sự cố, hậu quả do mất an toàn thông tin, an ninh mạng; duy trì tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85% trở lên. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện ứng dụng BHXH số - VssID, tỷ lệ bao phủ sử dụng ứng dụng VssID đạt 100% cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT)… có đủ điều kiện sử dụng ứng dụng; 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); thực hiện liên thông hệ thống thông tin giám định BHYT thường xuyên đạt 100%; tỷ lệ gửi dữ liệu đúng ngày đạt 100%.

NGỌC PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.