Hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số

.

Xây dựng các nền tảng, ứng dụng số cho doanh nghiệp, triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số là các giải pháp đang được sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố thực hiện, qua đó giúp doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số.

Triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số là giải pháp đang được sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố thực hiện.  Trong ảnh: Nhân viên Công ty TNHH Tekup Solutions đang làm việc tại văn phòng. Ảnh: M.QUẾ
Triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số là giải pháp đang được sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố thực hiện. TRONG ẢNH: Nhân viên Công ty TNHH Tekup Solutions đang làm việc tại văn phòng. Ảnh: M.QUẾ

Hỗ trợ từ các cổng thông tin, dữ liệu

Vận hành chính thức từ cuối tháng 6-2022, Cổng thông tin chuyển đổi số Đà Nẵng tại địa chỉ https://dx.danang.gov.vn/ hoặc https://chuyendoiso.danang.gov.vn bao gồm các nhóm chức năng chính như: cung cấp, cập nhật thông tin về các hoạt động, kết quả triển khai chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị; các văn bản, tài liệu, sách điện tử, báo cáo, video về chuyển đổi số; thông tin các ứng dụng, giải pháp và kinh nghiệm hay triển khai chuyển đổi số để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham khảo, áp dụng, đặc biệt là tích hợp công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số.

Sở Thông tin và Truyền thông đã tổng hợp kết quả đánh giá của doanh nghiệp thông qua công cụ trên, bước đầu xác định mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp ở giai đoạn “đang phát triển”, nghĩa là doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã nhận thức và nắm bắt được sự cần thiết, chiến lược chuyển đổi số trong chiến lược kinh doanh, bước đầu số hóa và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, kinh doanh.

Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, việc đánh giá dựa trên bộ chỉ số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Sau khi cung cấp thông tin đầy đủ, công cụ thực hiện phân tích, đánh giá và tự động phản hồi kết quả (gồm thông tin, biểu đồ có so sánh với mức độ trung bình của các doanh nghiệp cùng ngành, lĩnh vực) để doanh nghiệp biết điểm mạnh, điểm yếu và có giải pháp phù hợp.

Việc tự đánh giá có thể thực hiện thường xuyên, định kỳ để xác định hiện trạng và định hướng cải thiện. Ngoài ra, Cổng thông tin chuyển đổi số tương tác hai chiều với người dùng để tiếp nhận các yêu cầu, các bài toán do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân đặt ra, qua đó Văn phòng chuyển đổi số thành phố hoặc các cơ quan liên quan sẽ làm đầu mối tư vấn hỗ trợ hoặc triển khai.

Bên cạnh Cổng thông tin chuyển đổi số, Cổng dịch vụ công thành phố tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn có 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện triển khai mức 4; 98% dịch vụ công trực tuyến đã triển khai mức 3, 4 là hỗ trợ thiết thực để tăng tiện ích cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có kho dữ liệu số, quản lý hồ sơ khi sử dụng Cổng dịch vụ công thành phố mà không phải nhập lại thông tin hoặc nộp lại giấy tờ đã kê khai trước đó.

Trong khi đó, với Cổng dữ liệu mở tại địa chỉ https://congdulieu.vn/ hoặc https://opendata.danang.gov.vn, doanh nghiệp có thể tìm kiếm, khai thác các dữ liệu mở để phân tích số liệu, tìm hiểu các dịch vụ liên quan, nghiên cứu thị trường để phục vụ nghiên cứu, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh; sử dụng dữ liệu trên cổng để tạo ra giá trị tăng thêm cho sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp hoặc phát triển sản phẩm, dịch vụ mới cho xã hội. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể khởi tạo, chia sẻ các dữ liệu của mình trên cổng để cung cấp dịch vụ, chia sẻ dữ liệu cho cá nhân, tổ chức khác…

Triển khai các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số

Ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast tại Đà Nẵng nhận định, hầu hết doanh nghiệp ở Đà Nẵng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nguồn nhân lực về chuyển đổi số còn yếu, nguồn lực về tài chính, công nghệ hạn hẹp. Việc đầu tư tài chính và hạ tầng mà chưa nhìn rõ kết quả thu về, lợi ích thực tế của chuyển đổi số trong tương lai là một thách thức rất lớn để các chủ doanh nghiệp quyết định đầu tư ngân sách cho chuyển đổi số. Vì vậy, việc thay đổi nhận thức cho chủ doanh nghiệp, đào tạo, tập huấn chuyển đổi số theo quy mô, ngành nghề, từ đó giúp doanh nghiệp nắm bắt chiến lược chuyển đổi số là yếu tố quan trọng để chuyển đổi số thành công.

Trước thực tế trên, thành phố đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số thời gian qua, trong đó nổi bật là Nghị quyết số 270/2019/NQ-HĐND ngày 12-12-2019 của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố; UBND thành phố ban hành Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 1-9-2020 về kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số; Chương trình số 112/CTr-UBND ngày 14-6-2022 về xác định chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn thành phố…

Ông Nguyễn Công Tiến, Phó Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp cho biết, đơn vị bám sát đề án chuyển đổi số để thực hiện hằng năm, từng giai đoạn. Theo đó, ban quản lý tăng cường hợp tác với các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và quốc tế để nhận được sự hỗ trợ, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, giải pháp, tiếp cận và chuyển giao công nghệ, qua đó tìm kiếm các giải pháp kết nối, tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tới thành phố, kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu để thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất.

Ông Trần Ngọc Thạch cho biết thêm, trên cơ sở đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp thụ hưởng một số chính sách cụ thể của thành phố cũng như giới thiệu những giải pháp ứng dụng phù hợp với doanh nghiệp để triển khai cho đơn vị mình; đẩy nhanh tiến độ các khu công nghệ thông tin, trung tâm điều hành thông minh, triển khai các chương trình hợp tác với các đơn vị trên cả nước cũng như nước ngoài, qua đó kết nối doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển đổi số.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.