Phát động chương trình "Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam" năm 2023

.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số cùng các đơn vị liên quan vừa phát động chương trình biểu dương “TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam - I4.0 Awards” năm 2023.

Chương trình nhằm đánh giá hiệu quả việc tích cực, chủ động thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo ở các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số cho các tổ chức, doanh nghiệp và biểu dương sự phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp truyền thống, các nhà máy sản xuất, kết nối cung cầu về các giải pháp công nghệ số, xây dựng và phát triển quản trị, sản xuất thông minh. Chương trình có 4 hạng mục trao giải: top doanh nghiệp công nghiệp 4.0; top tổ chức/doanh nghiệp khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; top doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ công nghiệp 4.0; top tổ chức/địa phương tiêu biểu chủ động thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số. Như vậy, chương trình có thêm 1 hạng mục trao giải so với năm 2022.

Các đơn vị gửi hồ sơ tham gia trước ngày 5-5-2023. Kết quả chương trình dự kiến được công bố vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5-2023.

M.QUẾ

;
;
.
.
.
.
.